Search

Beheer schoolgebouwen

Een schoolgebouw draagt bij aan goed onderwijs. Ook de buitenruimte hoort daar bij. De afdeling huisvesting van Westerwijs zorgt voor het beheer van 10 van de 14 schoolgebouwen. Een gezond binnenklimaat en een gezonde exploitatie zijn daarbij onze uitgangspunten. De afdeling huisvesting is verantwoordelijk voor de staat van de gebouwen aan de binnen- en buitenkant, de schoolpleinen en de inrichting daarvan. Schoonmaak, energie en water, groenonderhoud, inrichting, beveiliging, vergunningen en onderhoud daar zijn we verantwoordelijk voor. Over nieuwbouw van scholen spreken we mee. Bij het sluiten van gebouwen zorgen we voor het opleveren van het gebouw aan de gemeente en het afhandelen van alle bestaande contracten. Beheer van schoolgebouwen waar meerdere scholen van verschillende stichtingen zitten is ook onze verantwoordelijkheid.

Onderwijsvernieuwing versterken door aanpassingen aan gebouw en inrichting zijn speerpunten. Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:

Feike Paulides, beleidsmedewerker huisvesting: f.paulides@westerwijs.nl