Search

Kinderen

Westerwijs staat voor Openbaar Onderwijs. De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. De openbare school is daarom hét voorbeeld van 'de samenleving in het klein'. Op de openbare school van Westerwijs worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij een natuurlijke en belangrijke rol. Ieder kind doet er toe!

Westerwijs werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. GOED ONDERWIJS is hetgeen steeds wordt nagestreefd. Onderwijs dat recht doet aan de capaciteiten en talenten van kinderen, alle kinderen. Ons onderwijs richt zich op kinderen van 0-12 jaar. In 2017 wil Westerwijs dat GOED ONDERWIJS ook merkbaar is in alle scholen.